اطلاعیه ها

 

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی ;

جهت ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب و خوابگاه دانشجویی به امور دانشجویی واحد مراجعه نمایید .

شماره تماس   ۷۶۴۴۸۹۰۴ - ۰۲۱ آقای عرب جوادی