معرفی کارشناسان

حوزه معاونت امور دانشجویی – سلف سرویس

اطلاعات مربوط به سلف سرویس(امور تغذیه) و کارت دانشجویی

ساختمان سلف سرویس دارای یک شعبه اصلی واقع در سایت مرکزی (جنب ورودی خوابگاهها) دارای 5 طبقه مجزا وتشکیلات مجهز و یک شعبه در سایت مجتمع کوهسار می باشد.

در سایت مرکزی :

طبقه پایین مربوط به آشپزخانه دارای 4 پرسنل(آقایان: فرهاد خمیده ،عباس بنار،علی کلیج ،مرتضی درویش خضری) که کارمندان واحد بوده. با امکانات پخت وپز، سردخانه، یخچال، دستگاه شستشوی و استریل ظروف غذا استیل،کباب پز اتوماتیک و ...

طبقه همکف شامل جایگاه سرو غذا، سالن غذاخوری خواهران به ظرفیت 500 نفر و اتاق اتوماسیون تغذیه

طبقه اول شامل سالن غذاخوری برادران .

طبقه دوم شامل سالن غذاخوری اساتید و خوابگاه اساتید خانم.

طبقه سوم شامل محل استراحت اساتید آقا.