مرکز مشاوره

 

کتابخانه مرکز مشاوره دانشجویی با بیش از 700 عنوان کتاب در زمینه های مشاوره و راهنمایی و روانشناسی آماده ارائه خدمات به دانشجویان ، اعضای هیات علمی و کارکنان واحد می باشد . علاقمندان می توانند جهت امانت گرفتن کتاب به دفتر مشاوره مراجعه نمایند .