معرفی کارشناسان

ارتباط کارشناس :

دانشجویان عزیز به منظور آگاهی از خدمات مرکز و نیز به منظور تعیین وقت جهت مشاوره های حضوری می توانند از شنبه تا چهار شنبه ( ساعت 8 الی 16) به ساختمان آموزشی شماره 3 طبقه اول – دفتر مشاوره مراجعه نمایند ویا با شماره تلفن های 3-76444091  داخلی 273 تماس بگیرند .