اعضاء فرهنگی

جهت تماس با شماره های داخلی واحد لطفا"با شماره های زیر تماس حاصل نموده و شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید .
ضمنا" خواهشمند است در صورت شماره گیری و عدم پاسخ دهی از تماس با قسمتهای غیر مرتبط جدا" خوداری فرمایید.با تشکر
76448051-5       76444091-3      76442868    76443868     
 
 
arror.gifمدیر امور فرهنگی
img1.jpg
مهدی سالاریه
مدیر، دفتر فرهنگی
تلفن:    76446583
داخلی :      279
محل استقرار:     ساختمان آموزشی شماره 2 - طبقه اول
arror.gifامورفرهنگ اسلامی(برادران)
img1.jpg
اسماعیل اکو
کارشناس امورفرهنگ اسلامی(برادران)
تلفن:    76401970
داخلی :      272
محل استقرار:     ساختمان آموزشی شماره 2 - طبقه اول
arror.gifکارشناس فرهنگ اسلامی(قرآن و عترت)
 
img1.jpg
بخشعلی اقاگل زاده
کارشناس فرهنگ اسلامی(قرآن و عترت)
تلفن:    ------------
 داخلی :    275
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 2 - طبقه اول
arror.gifامور فرهنگ اسلامی(برادران)
img1.jpg
مظاهر اسفندیار
کارشناسی فرهنگ اسلامی(برادران)
تلفن:      ----------
داخلی:    272
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 2 - طبقه اول
arror.gifامور فرهنگ اسلامی(برادران)
img1.jpg
مهدی آهنگر
کارشناس فرهنگ اسلامی(برادران)
تلفن   :     ---------
داخلی:      272
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 2 - طبقه اول
arror.gifامور فرهنگ اسلامی(خواهران)
7zo5xHAZeK.jpg
خانم اسفندیار
کارشناس فرهنگ اسلامی(خواهران)
تلفن   :     ---------
داخلی:      272
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 2 - طبقه اول